Záchovná stomatologie

Nejčastější příčinou poškození zubních tkání je zubní kaz. Neléčený kaz vede postupně k infekci dřeně v korunce,poté i v kanálcích v kořenech (pulpitis-silná tepavá bolest v zubu), zubní dřeň odumře a pokud se poškozená dřeň neodstraní přejde infekce pod zub(periodontitis-zub začíná bolet na skus, na dotek) . U neošetřených mrtvých zubů se časem vytvoří váček na špičce kořene. K opravě poškozeného zubu slouží zubní výplně. Zhotovujeme všechny typy estetických výplní, které imitují tvar a barvu zubu (kompozitní a skloionomerní výplně) . V určitých případech je nutno zhotovit i amalgámovou výplň. Rozsáhlejší poškození zubní korunky, které již není vhodné k rekonstrukci plastickou výplní, je nutno řešit ochrannou protetickou korunkou. Infekci zubní dřeně je třeba řešit ošetřením kořenového kanálku neboli endodoncií. Jedná se o velmi náročnou disciplínu s cílem zbavit klienta obtíží a dlouhodobě snížit riziko recidivy zánětu zubu. Po kvalitním ošetření se často podaří zahojit i zubní váček a předejít tak chirurgickému výkonu - resekci kořenového hrotu nebo vytržení zubu.

Zubní náhrady

Při vzniku nutnosti rekonstrukce poškozeného zubu zhotovujeme ochrannou protetickou korunku, nahrazující ztracené zubní tkáně, zejména v případě celokeramických a kovokeramických korunek dokážeme zubní korunku modelovat tak, že je k nerozeznání od vlastního zubu . Při ztrátě jednoho zubu, nebo celé skupiny zubů, nahradíme mezeru můstkem neseným sousedními zuby nebo implantáty. Náhrady tohoto typu jsou v ústech napevno fixovány. V určitých případech můžeme zhotovit snímací (z úst vyjímatelnou) náhradu tzv. částečnou zubní protézku. Při kompletní ztrátě chrupu a nemožnosti vsadit do čelisti zubní implantáty zhotovujeme ,, totální zubní protézky“ lidově nazývané totály, klapačky, třetí zuby nebo zuby do skleničky. Ve fixní protetice preferujeme ošetření defektu celokeramickou protetickou prací. Při jejím zhotovení je nezbytné dodržet daleko preciznější pracovní postup a dokážeme dosáhnou daleko větší přesnosti dosedu umělé korunky na nosný pilíř(upravený zub nebo implantát) a tím ve spojení s bioinertností keramiky dosáhnout minimálního dráždění okolní dásně a dosáhnout tak velmi estetického a přirozeného vzhledu. Výsledkem je mnohem spokojenější klient.

Zubní implantáty

Zubní implantáty představují plnohodnotnou náhradu chybějících zubů a ve srovnání s jinými náhradami (můstky, snímatelné náhrady) mají řadu výhod. Dokáží napevno doplnit chrup i při úplném či částečném chybění vlastních zubů. Při chybění zubu v zubní řadě není nutné brousit sousední zuby, jako je tomu v případě zhotovení konvenčního pevného můstku. Zubní implantát - jedná se o titanový šroub opatřený závity a speciální povrchovou úpravou. Titan má bioinertní vlastnosti -tělo se k němu nechová jako k něčemu cizímu, nevylučuje ho. Zavádí se do kosti v místě ztraceného zubu, nahrazuje tak kořen zubu a slouží jako kotevní pilíř, na který lze přišroubovat nástavec (abutment), a ten osadit korunkou nebo můstkem. Po zavedení do kosti se implantát nechává vhojit 2-9 měsíců dle kvality kosti a lokalizace v kosti. Jakmile uplyne stanovená doba ,implantát se prodlouží nad dáseň nástavcem a otiskne se situace. V laboratoři se podle modelu zhotoví umělá korunka, která se na abutment nacementuje nebo našroubuje. U pacientů kde není dostatek kosti, se v místě implantace přistupuje k jejímu doplnění (tzv. augmentace) a to buď kostí vlastní odebranou z jiného místa nebo tzv. ,, kostí umělou“,syntetickou, která slouží jako stavební podpůrný materiál pro novotvorbu kosti vlastní. Existuje pouze úzká skupina pacientů, u kterých není možné implantovat. Jedná se o pacienty trpící závažnými systémovými chorobami a těžkými chorobami imunitního systému. Nevhodné je též implantovat u kuřáků a diabetiků. Samotné implantaci předchází podrobné vyšetření , navrhne se plán léčby a seznámí se pacient se všemi okolnostmi léčby, včetně možných komplikací. Je možné nahrazovat různý počet zubů: náhrada jednoho zubu , náhrada několika zubů , ošetření bezzubých čelistí .

Stomatologická chirurgie

Provádíme různé typy chirurgických výkonů na čelistních kostech a měkkých tkáních dutiny ústní, která nevyžadují pobyt na lůžku. Od jednoduchých extrakcí zubů, přes resekce kořenových hrotů, odstranění kostních cyst až po komplikovaná odstranění nepříznivě uložených zubů moudrosti. Odstraníme benigní novotvary tvářové sliznice, jazyka a rtů. Provedeme další způsoby ošetření zubními implantáty .

Profesionální hygiena

Profylaxe (prevence) je alfa omega nejen zubního lékařství, ale zdraví jako takového. Zubní lékař je nucen řešit následky zubních problémů pramenících z nedokonalé domácí profylaxe či nevhodného chování svých klientů, často pramenících z nedostatku informací či nesprávných návyků. Zubní hygienistka se intenzivně věnuje instruktáži správného čištění zubů, výběru vhodných zubních pomůcek , zhodnocení stravovacích návyků , rodinných a zdravotních predispozic. Odstraní nánosy viditelného zubního kamene naddásňového , ale hlavně poddásňového zubního kamene, schovaného pod okrajem dásně a mnohem nebezpečnějšího. Vyčistí a vyleští zbarvené a zapigmentované plošky zubů speciální pastou nebo otryskáním jemným práškem Airflow. Pokud je možno provést profesionální bělení zubů, vysvětlí hygienistka klientovi možnosti a rizika ošetření, a po nezbytné přípravě provede ordinační běl ení zubů doplněné domácím dobělením do požadovaného zesvětlení zubů, doplněné ošetřením skloviny přípravky zabraňujícím případným nežádoucím účinkům bělící kůry, kontroluje průběh ,tak aby byla zajištěna bezpečnost metody.

Bělení zubů

Bělení zubů tak, aby bylo dosaženo maximálního možného efektu s vyloučením poškození zubu nesprávným postupem , je nutno provádět pod dohledem odborníka. Je nutno použít pouze kvalitní a bezpečné produkty a bělení doplnit přípravky pro ošetření skloviny po bělení. Bělení u nás provádí specialista - zubní hygienistka. Je třeba vědět, že u některých klientů je bělení nedoporučeno, nebo je přímo nevhodné. Vždy je nutno mít před bělením sanovaný chrup a správné hygienické návyky. Bělící kůra dokáže ovlivnit pouze zabarvení zubních tkání, nevybělí se zubní výplně ani umělé korunky, proto, pokud se klient rozhodne pro bělení zubů, je následně nutno výplně a korunky předělat, aby korespondovaly se zesvětleným chrupem.

Ošetření v anestesii

Ošetření v anestezii je v naší ordinaci standardem, přesto vždy raději volíme domluvu s klientem, o vhodnosti resp. výhodnosti aplikace injekční anestezie. V naší ordinaci máme k dispozici i inhalační analgetikum s mírným sedativním účinkem na bázi rajského plynu francouzské firmy Linde – Entonox R.

Rentgenové vyšetření

Pro doplnění fyzické prohlídky zubním lékařem a pro zvýšení záchytu kazivých lézí ještě v časném stádiu , je nezbytné pravidelné kontrolování zubů a čelistí rentgenovým přístrojem. Z naší zkušenosti je RTG vyšetření mnohde podceňováno a nezřídkakdy je klienty přijímáno s obavami ze zátěže organizmu RTG zářením. Naše pracoviště je vybaveno moderním digitálním rentgenem s vysoce citlivými senzory minimalizujícími dávkyu ionizujícího záření. Při rozumných intervalech , v rozumném množství a vždy při odůvodněném zhotovováním snímků, můžeme prohlásit RTG diagnostiku zubním rentgenem za velmi bezpečnou a velmi přínosnou a efektivní metodu a zatím stále nenahraditelnou jiným vyšetřením.