Zubní pohotovost pro dospělé:

Městská poliklinika Praha, Spálená 12,Praha 1, Tel: 222 924 268, ordinační hodina PO-Pá 19-07hod, SO+NE nepřetržitě. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – pavilon B1, Vídeňská 800, Praha 4, tel. 261 083 546, ordinační doba Po-Pá 17.30-22.30h, SO+NE 07.30-22.30

Zubní chirurgická pohotovost:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK,U Nemocnice 2, Praha 2, tel.224 962 723, ordinační doba nepřetržitě.

Dětská zubní pohotovost:

FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, Tel. 224 433 654, ordinační doba Po-Pá 19-06h, SO+NE nepřetržitě.